Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.

Stichting Vrienden van de

Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem


Gift en nalatenschap

Steun de Stichting Vrienden en help mensen met een leesbeperking!

U kunt helpen om christelijke lectuur in passende leesvormen beschikbaar te stellen voor mensen met een leesbeperking. Dit kunt u doen door een gift, schenking of nalatenschap.

U kunt uw schenking/donatie aan de Stichting Vrienden onder bepaalde voorwaarden als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Hiervoor verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.

Als u de Stichting Vrienden met een schenking of donatie wilt steunen dan kunt u het bedrag overmaken op IBAN:

NL 34 INGB 0000 1969 00 t.n.v. Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem, in Ermelo.

U kunt de Stichting Vrienden in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan de Stichting Vrienden. Als u hiertoe besluit dan kunt u er vanuit gaan dat uw geld beteed wordt aan het beschikbaar stellen van christelijke lectuur in passende leesvormen voor mensen met een leesbeperking, zodat zij kunnen blijven lezen ondanks hun leesbeperking. U geeft hen hiermee een bijzonder geschenk!