Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.

Stichting Vrienden van de

Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem


Vermogen

In artikel 3 van de Statuten staat het volgende:

'Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen voor door de Stichting ten behoeve van derden verrichte diensten.'

Verder verwijzen we naar de Statuten en de financiƫle verantwoording.